Chuyên mục: Tuyển dụng

Đây là chuyên mục thông tin chính thức của Thomas Nguyen về các hoạt động tuyển dụng nhân sự làm việc ngành thời trang. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy vị trí phù hợp và ứng tuyển theo thông tin được đính kèm trong bài viết tương ứng.